Logg inn for å lagre

0 Handlevogn

Du har ingen varer i handlekurven.

Registrer deg Nyt kr43 kupong med kode NO40  

Vilkår og Betingelser

Velkommen! wearzius.no gir sine tjenester til deg underlagt de merknader, vilkår og betingelser som er angitt i denne avtalen (de “Avtale”). I tillegg, når du bruker noen wearzius.no service (e.g., Kunde anmeldelser), Du vil bli underlagt regler, retningslinjer, retningslinjer, vilkår og betingelser som gjelder for slike tjenester, og de er innlemmet i denne avtalen med denne henvisningen. wearzius.no forbeholder seg retten til å endre dette nettstedet og disse vilkårene og betingelsene når som helst.

Å få tilgang til, surfe eller på annen måte bruke nettstedet angir at du er enig i alle vilkårene i denne avtalen. Vennligst les denne avtalen nøye før du fortsetter.

Bruk av nettsted:

Du representerer og garanterer at du er minst 18 år gammel eller besøker nettstedet under oppsyn av en forelder eller verge. Underlagt vilkårene i denne avtalen gir wearzius.no deg en begrenset, tilbakekallelig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv lisens for å få tilgang til og bruke nettstedet ved å bare vise det på nettleseren din med det formål å handle for personlig varer solgt på nettstedet og ikke for kommersiell bruk eller bruk på vegne av tredjepart, unntatt som uttrykkelig tillatt av wearzius.no på forhånd. Ethvert brudd på denne avtalen skal resultere i omgående tilbakekalling av lisensen gitt i dette avsnittet uten varsel til deg.

Med unntak av det som er tillatt i avsnittet ovenfor, kan du ikke reprodusere, distribuere, vise, selge, leie, overføre, lage avledede verk fra, oversette, modifisere, reversere, demontere, dekompilere eller på annen måte utnytte dette nettstedet eller deler av det med mindre uttrykkelig tillatt av wearzius.no skriftlig. Du må ikke gjøre noen kommersiell bruk av noen av opplysningene som er oppgitt på Nettstedet, eller gjøre bruk av Nettstedet til fordel for en annen virksomhet, med mindre det er uttrykkelig tillatt av wearzius.no på forhånd. wearzius.no forbeholder seg retten til å nekte tjenesten, avslutte kontoer og / eller avbestille bestillinger etter eget skjønn, inkludert, uten begrensning, om wearzius.no mener at kundeadferd er i strid med gjeldende lov eller er skadelig for wearzius.nos interesser.

Du må ikke laste opp til, distribuere eller på annen måte publisere via dette nettstedet noe innhold, informasjon eller annet materiale som (a) bryter med eller krenker opphavsretten, patenter, varemerker, servicemerker, forretningshemmeligheter eller andre eiendomsrettigheter til noen, (b) er injurisk, truende, ærekrenkende, uanstendig, uanstændig, pornografisk eller kan føre til sivilt eller strafferettslig ansvar i henhold til amerikansk eller internasjonal lov eller (c) inkluderer eventuelle feil, virus, ormer, felle dører, trojanske hester eller annen skadelig kode eller egenskaper. wearzius.no kan gi deg et passord og en kontoidentifikasjon slik at du kan få tilgang til og bruke bestemte deler av dette nettstedet. Hver gang du bruker et passord eller en identifikasjon, vil du bli ansett som autorisert til å få tilgang til og bruke nettstedet på en måte som er i samsvar med vilkårene i denne avtalen, og wearzius.no har ingen forpliktelse til å undersøke autorisasjonen eller kilden til noen slik tilgang eller bruk av nettstedet.

Du er eneansvarlig for all tilgang til og bruk av dette nettstedet av alle som bruker passordet og identifikasjonen som opprinnelig ble tildelt deg, om slik tilgang til og bruk av dette nettstedet faktisk er autorisert av deg, inkludert uten begrensning, all kommunikasjon og overføring og alle forpliktelser (inkludert, uten begrensning, økonomiske forpliktelser) påløpt gjennom slik tilgang eller bruk. Du er eneansvarlig for å beskytte sikkerheten og konfidensialiteten til passordet og identifikasjonen som er tildelt deg. Du skal straks underrette wearzius.no om uautorisert bruk av passordet ditt eller identifikasjonen eller andre brudd eller truede brudd på dette områdets sikkerhet.

Anmeldelser og kommentarer

Med mindre annet er oppgitt på andre steder i denne avtalen eller på nettstedet, kan du sende inn eller sende inn på nettstedet og / eller gi wearzius.no, inkludert, men ikke begrenset, ideer, kunnskaper, teknikker, spørsmål, vurderinger, kommentarer og forslag (samlet sett, "innleveringer") er og vil bli behandlet som ikke-konfidensiell og ikke-eiendomsrettig, og ved å sende inn eller sende inn, godtar du å ugjenkallelig lisensiere oppføringen og alle IP-rettigheter knyttet til dette (unntatt moralske rettigheter som forfatterskap) til wearzius.no uten kostnad og slitasje. nei skal ha royalty-fri, verdensomspennende, evigvarende, uigenkaldelig og overførbar rett til bruk, kopiering, distribusjon, visning, publisering, utførelse, salg, leasing, overføring, tilpasning, oppretting av avledede verk fra slike innleveringer på noen måte og i alle form, og å oversette, modifisere, reversere, demontere eller dekompilere slike innleveringer. Alle innleveringer skal automatisk bli den eneste og eksklusive egenskapen til wearzius.no og skal ikke returneres til deg og du godtar ikke å hevde noen tvist i forbindelse med bruk av oppføringen av wearzius.no i fremtiden.

Du garanterer at innsendelsene dine, helt eller delvis, er klare og fri for enhver IP-rettskrenkelse, tvister eller krav fra tredjepart. wearzius.no påtar seg intet ansvar for misbruk av opphavsrett eller andre rettigheter til tredjepart av deg. Du forplikter deg til å forsvare og frata sponsoren mot eventuelle tap som skyldes bruk av oppføringene for ethvert formål.

I tillegg til rettighetene som gjelder for Innlevering, gir du også wearzius.no rett til å bruke det navnet du sender inn med eventuelle kommentarer, kommentarer eller annet innhold i forbindelse med innlegging eller anmeldelser til nettstedet. med en slik anmeldelse, kommentar eller annet innhold. Du representerer og garanterer at du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene til anmeldelser, kommentarer og annet innhold du legger inn på dette nettstedet, og at bruk av dine anmeldelser, kommentarer eller annet innhold av wearzius.no ikke vil krenke eller bryter rettighetene til noen tredjepart. Du skal ikke bruke en falsk e-postadresse, late som å være noen annen enn deg selv, eller på annen måte villede deg på wearzius.no eller tredjepart om opprinnelsen til eventuelle innleveringer eller innhold. wearzius.no kan, men skal ikke være forpliktet til å fjerne eller redigere eventuelle innleveringer (inkludert kommentarer eller anmeldelser) av en eller annen grunn.

Opphavsrett

All tekst, grafikk, fotografier eller andre bilder, knappikoner, lydklipp, logoer, slagord, varenavn eller tekstprogramvare og annet innhold på wearzius.nos nettsted (samlet innholdet) tilhører utelukkende wearzius.no eller dets passende innholdsleverandører. Du må ikke bruke, reproducere, kopiere, modifisere, overføre, vise, publisere, selge, lisensiere, publisere, distribuere eller kommersielt utnytte noe av innholdet eller på annen måte avhende noe av innholdet på en måte som ikke er tillatt av wearzius.no, uten wearzius.nos eksplisitte skriftlige samtykke. Bruken av data mining, roboter eller lignende datainnsamling og utvinningsverktøy på wearzius.no samt bruken av wearzius.no varemerker eller servicemerker i metatagger er strengt forbudt. Du kan se og bruke innholdet bare for din personlige informasjon og for shopping og bestilling på nettstedet og uten andre formål. Samlingen, arrangementet og samlingen av alt innhold på dette nettstedet ("Sammensetningen") hører utelukkende til wearzius.no. Du må ikke bruke wearzius.nos innhold eller kompilering på noen måte som forstyrrer eller diskuterer wearzius.no eller på noen måte som kan forårsake forvirring eller brudd på gjeldende lover eller forskrifter. All programvare som brukes på dette nettstedet ("Programvaren") tilhører wearzius.no og / eller dets Programvareleverandører. Innholdet, kompileringen og programvaren er alle beskyttet i henhold til statlige, nasjonale og internasjonale opphavsrettigheter. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt, er forbeholdt wearzius.no. Brennere vil bli straffet i full grad av loven.

wearzius.no anerkjenner og respekterer alle opphavsrettigheter og varemerker. Som sådan har enhver bruk av tv, film, musikk, filmfestival eller andre navn eller titler ingen tilknytning til wearzius.no og tilhører opphavsretten eller varemerkeinnehaverne. Våre kjoler er inspirert av kjendisstil, og våre gjenstander av gjenstanden blir slitt av kjendiser på dine favoritt-TV-programmer og i rødt teppe, men de er ikke autorisert, godkjent av eller koblet til disse forestillingene på noen måte og er ikke ment som brudd på registrerte varemerker eller opphavsrettigheter.

Intellektuell eiendomsbruddspolicy

Det er wearzius.nos policy å iverksette nødvendige tiltak for å opprettholde og anerkjenne alle relevante statlige, føderale og internasjonale lover i forbindelse med materiale som hevdes å være i strid med varemerker, opphavsrett, patent og alle eller andre lover om immaterielle rettigheter . Hvis du er en eier av immaterielle rettigheter, og du mener at wearzius.no selger, tilbyr for salg eller gjør tilgjengelig varer og / eller tjenester som krenker dine immaterielle rettigheter, så send følgende informasjon i sin helhet til [email protected]
Informasjon påkrevet
      1. En elektronisk eller fysisk signatur av personen som er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv som angivelig er krenket;
      2. En beskrivelse av det påståtte krenkende arbeidet eller materialet;
      3. En beskrivelse av hvor det påståtte krenkende materialet er plassert på nettstedet (produkt (er) URL);
      4. Informasjon som er rimelig nok til at vi kan kontakte deg, for eksempel adresse, telefonnummer og e-postadresse;
      5. En erklæring fra deg om at du har god tro på at den omstridte bruken av materialet ikke er autorisert av opphavsretten eller annen rettighetshaver, dets agent eller loven.
      6. Identifikasjon av de immaterielle rettighetene du påstår er krenket av nettstedet(e.g. "XYZ copyright", "ABC trademark, Reg. No. 123456, registered 1/1/04",etc);
      7. En erklæring fra deg om at ovennevnte informasjon og varsel er korrekt, og straffedømt, at du er opphavsrettsinnehaveren eller autorisert til å handle på vegne av eieren som har eksklusiv rett til å ha krenket sin påstand.

Oppsigelse og virkning av oppsigelse

I tillegg til andre rettslige eller rettferdige rettsmidler, kan wearzius.no, uten forvarsel til deg, straks si opp avtalen eller tilbakekalle noen eller alle dine rettigheter som er gitt i henhold til denne avtalen. Ved enhver opphør av denne Avtalen skal du straks opphøre all tilgang til og bruk av nettstedet og wearzius.no skal, i tillegg til andre juridiske eller rettferdige rettsmidler, straks tilbakekalle alle passordene og kontoidentifikasjonen som er utstedt til deg og nekte din tilgang til og bruk av dette nettstedet helt eller delvis. Eventuell oppsigelse av denne avtalen skal ikke påvirke de respektive rettighetene og forpliktelsene (inkludert uten begrensning, betalingsforpliktelser) fra partene som oppstår før datoen for oppsigelsen.

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

Med unntak av det som er angitt i standardbetingelsene for salg som styrer det samme av hvert produkt på dette nettstedet, tilbys dette nettstedet, produktene som tilbys for salg på det og transaksjonene som gjennomføres, av wearzius.no på en og samme måte som & rdquo; basis. wearzius.no gir ingen presentasjoner eller garantier av noe slag, uttrykkelig eller underforstått, om driften av nettstedet eller informasjonen, innholdet, materialene eller produktene som er inkludert på dette nettstedet, med unntak av det som er gitt her i den fulle utstrekning som er tillatt i henhold til gjeldende lov, wearzius.no frasier seg alle garantier, uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål, ingen overtredelse, tittel, stille nytelse, data nøyaktighet og systemintegrasjon. Dette nettstedet kan inneholde unøyaktigheter, feil eller typografiske feil. wearzius.no garanterer ikke at innholdet vil være uavbrutt eller feilfritt. wearzius.no er ikke ansvarlig for eventuelle skader av noe slag som følge av bruken av dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, indirekte tilfeldige, straffbare, eksemplariske, spesielle eller følgeskader. i det omfang det er tillatt i henhold til gjeldende lov, skal wearzius.no total erstatningsansvar til deg for eventuelle skader (uavhengig av grunnlaget for handlingen) ikke overstige summen av gebyrene du faktisk har betalt til wearzius.no i løpet av måneden umiddelbart før loven angivelig gir opphav til wearzius.nos ansvar.

Bestilling Godkjenning

Vær oppmerksom på at det kan være visse bestillinger som vi ikke kan akseptere og må avbryte. wearzius.no forbeholder seg rett til, etter eget skjønn, å nekte eller kansellere enhver bestilling av en eller annen grunn. Enkelte situasjoner som kan føre til at bestillingen blir kansellert inkluderer begrensninger på mengder som er tilgjengelige for kjøp, unøyaktigheter eller feil i produkt- eller prisinformasjon, eller problemer som er identifisert av vår kreditt- og svindelavviksavdeling. Vi kan også kreve ytterligere verifikasjoner eller informasjon før du aksepterer noen ordre. Vi vil kontakte deg dersom hele eller deler av bestillingen din er kansellert, eller hvis det er nødvendig med ytterligere opplysninger for å godta bestillingen.

Typografiske feil

Mens wearzius.no forsøker å gi nøyaktig produkt- og prisinformasjon, kan prising eller typografiske feil oppstå. wearzius.no kan ikke bekrefte prisen på en vare før etter bestilling. Dersom en vare er oppført på feil pris eller med feil informasjon på grunn av en feil i pris eller produktinformasjon, har wearzius.no rett til, etter eget skjønn, å nekte eller kansellere bestillinger som er plassert for den aktuelle varen. I tilfelle en vare er feil priset, kan wearzius.no etter eget skjønn enten kontakte deg for instruksjoner eller avbestille bestillingen din og varsle deg om en slik kansellering.

Prissetting i ulike valutaer

Prissetting av produkter solgt av wearzius.no er basert på tall beregnet i amerikanske dollar (US $). Prisene som vises i andre valutaer, konverteres fra amerikanske dollar i henhold til de mest oppdaterte konverteringsfrekvensene. På grunn av svingende valutaverdier, kan prisene som vises i ikke-amerikanske valutaverdier på nettstedet, unntatt på den enkelte produktside, være den mest aktuelle. Områder på nettstedet der ikke-amerikanske valutaverdier kan være unøyaktige inkluderer, men er ikke begrenset til, salgsfremmende bannere, salgsfremmende sider og informasjon om produktkategori sider. Prisen som vises på en individuell produktside, uansett valutaverdien, er den nåværende prisen du betaler til wearzius.no, unntatt frakt.

Megling

Dersom partene ikke klarer å avgjøre tvist innen 30 dager etter at en slik tvist oppstår, er de enige om å fremlegge en slik tvist til Hong Kong International Arbitrage Center ("HKIAC") for voldgift som skal gjennomføres i samsvar med Kommisjonens voldgiftsregler i kraft ved tidspunktet for søknad om voldgift. Skiljepengene er endelige og bindende for begge parter.

Lenker

Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder på Internett som eies og drives av tredjeparter. Du erkjenner at wearzius.no ikke er ansvarlig for driften av eller innholdet som er plassert på eller gjennom et slikt nettsted.

Rettsmidler

Du er enig i at wearzius.nos rettsmiddel for enhver faktisk eller truet brudd på denne avtalen vil være utilstrekkelig og at wearzius.no skal ha rett til spesifikk ytelse eller pålegg, eller begge, i tillegg til eventuelle skader som wearzius.no måtte være juridisk berettiget til å gjenvinne, sammen med rimelige utgifter til enhver form for tvisteløsning, inkludert, uten begrensning, advokatkostnader.

Ingen rettighet eller rettelse mot wearzius.no skal utelukkes av enhver annen, enten ved lov eller i egenkapital, inkludert, uten begrensning, erstatningskrav, advokatsalærer og utgifter.

Ingen tilfelle av fravær av wearzius.no av sine rettigheter eller rettsmidler i henhold til disse vilkårene vil innebære noen forpliktelse til å gi lignende, fremtidige eller andre frafall.

Company name:IMERLE LTD Address:Union House, 111 New Union Street, Coventry, England, CV1 2NT